Van tramhalte naar ReJong

Het gebouw aan het Koning Albertplein 6 start een nieuw leven, het heeft immers al een hele geschiedeins achter de rug. En staat zelfs op de lijst van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. De website http://inventaris .onroerenderfgoed.be omschrijft de geschiedenis als volgt: ‘Voormalige woning voor de depot-overste met bureau van de stelplaats van de Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen, later conciërgewoning. Achterin gelegen vrijstaand dienstgebouw aan een gekasseide oprit die in de voormalige rijtuigenloods van de Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen leidt, parallel aan de vroegere spoorwegbedding. Rechthoekig volume van zeven traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, opgetrokken volgens goedgekeurd plan van 15 juni 1934 en voltooid in 1935. Zeer functioneel opgevat en uitgewerkt in een modernistisch getinte stijl. Strak geheel in geel baksteenmetselwerk met geaccentueerde afgeschuinde lintvoegen op een hardstenen plint. Horizontaliteit versterkt door de toepassing van doorlopende vensterregisters gevat tussen hardsteen banden, enkel doorbroken door vensterdammen van zwart geglazuurde tegels en een deur op de begane grond.’ En men was nog wat vergeten.
De spoorweg Hamme- Dendermonde werd op 5 september 1875 in gebruik genomen. De verdere verbinding met Sint-Niklaas werd op 1 september 1877 geopend. Van die spoorlijn (achter het vroegere stationsgebouw, nu burelen van Tasibel) herinneren we ons onder meer nog fietspaden en de Oude Brugstraat. Op 17 april 1891 kreeg de trein een broertje, namelijk het tramspoor van Hamme over Zele en Wetteren naar Gent.
Die tramverbinding werd nog voor de eerste wereldoorlog aangevuld met tramverbindingen naar Antwerpen-Linkeroever en het veer over de Schelde in Moerzeke-Kastel. Na de oorlog werden de opgebroken tramlijnen hersteld. En nu komt het, stoomtrams deden Hamme aan. Vandaar de verbrande kolen die onder het maaiveld en de teelaarde werden begraven. Op de lijn Temse-Linkeroever reed vanaf 1 september 1931 een elektrisch aangedreven tram. Elektrische motorrijtuigen reden vanaf 15 oktober 1937 van Hamme naar Temse en verder naar Linkeroever. Wellicht leidden die werken tot het bouwen van een dergelijke woning voor de depot-overste. Alle trams stopten net voor het huidige gebouw. Dit lag letterlijk tussen de trein- en tramsporen. Vanaf 20 september 1959 werden trams door bussen vervangen. In de conciërgewoning kon men daarna onder meer nog reiskaarten aankopen. Ook de trein verdween uit Hamme: voor personenvervoer in 1957 en voor het vervoer van goederen in 1968. Later verhuisden de bussen naar Sint-Niklaas en zowel de herstelplaats voor bussen (een deel van de huidige brandweerkazerne) als de conciërgewoning (nu ReJong) stonden jarenlang leeg en vervielen zienderoog. In 2003 kocht vzw Ontmoetingscentrum ’t Klokhuis de afgetakelde conciërgewoning. Gedurende enkele jaren volgenden er renovatiewerken, mede mogelijk gemaakt door de steun van de provincie- en het gemeentebestuur. Eind 2006 werd Jongerencentrum Den Tram opgestart met de bedoeling een permanente tienerwerking uit te bouwen. Die werking ging op en neer, onder meer omdat men er niet in slaagde langdurig een vaste kerngroep te vormen. In 2012 besloot Den Tram zijn werking stop te zetten. Voor het gebouw werd een nieuwe invulling gezicht en dankzij ReJong werd die gevonden. ReJong heeft een andere opzet dan een tienerwerking, maar is zeker even waardevol.
Gegroeid uit jongerencentrum Den Tram en Retro Boulevard, een evenement voor alle generaties, heeft “ReJong” als doelstelling een opvang- en ontmoetingsplaats voor meerdere generaties te creëren. Het hart hiervan zal liggen in een tuin met overdekt terras.“ReJong” wordt een multifunctionele ontmoetingsplaats van en voor generaties waar we de uitwisseling van kennis, ervaringen, inzichten en opinies gestimuleerd zien door middel van workshops, gespreksavonden en voordrachten, optredens, tentoonstellingen,… Een centrum waar kleur, rang en status van geen tel is. Waar originaliteit en eigenheid belangrijke waarden zijn. Het trefpunt zal plaats bieden aan alle artistiekelingen uit de verschillende “rejongs”. Het biedt hen de mogelijkheid om hun kunnen op een positieve manier met anderen te delen. Een plaats die elke generatie de gelegenheid biedt tot ontspanning en culturele ontwikkeling.
Tevens zal “ReJong” plaats proberen bieden aan alle Hamse verenigingen die nood hebben aan een vergader- en/of ontmoetingsruimte. Van hieruit kan men evenementen coördineren en meer op elkaar afstemmen. Via de uitwisseling van ervaring en kennis kan men elkaar steun geven en zo tot een meer harmonieus resultaat komen.
“ReJong” streeft ernaar samen een huis met tuin te creëren dat harmonie, respect en (zelf)bewustzijn uitstraalt. In het hart, een artificieel, kunstig en levend waterwerk:
Water en Wind, de Berg. De samenhang van de vormende krachten in de omringende natuur. Dit kunstwerk symboliseert de dieper liggende betrachting van “ReJong”, de samenwerking stimuleren tussen de verschillende constructieve krachten actief in onze omringende regio. “ReJong” streeft naar een harmonieuze samenwerking van alle vormende krachten in het Hamse sociaal-, cultureel- en maatschappelijk leven. Dit alles door het aanbieden van een inspirerende omgeving en zijn werking. Uit dit streven, het idee om de uitbouw van het trefpunt met zijn tuin tot stand te laten komen met steun en in samenwerking met alle Hamse ondernemingen die zich met deze doelstellingen kunnen vereenzelvigen. Op deze wijze kunnen ook zij hun betrokkenheid bij onze gemeenschap onderstrepen en kenbaar maken. Iets wat we in deze tijdsgeest dikwijls ontberen. Er kan enkel iets van betekenis bereikt worden via samenwerking van de vormgevende krachten in onze gemeente en met hun gebundelde middelen.
Christiaan van den Broeck, voorzitter/coördinator.